Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Adela Kotowska, Alfred Orda - Drugi spiewnik (2nd Songbook), Op. 3 [text by H. Heine, Z. Krasinski and K. Przerwa-Tetmajer]: No. 3, Idzie no pola [It Goes Over the Fields]

Последние альбомы